Avsluta ditt medlemskap

Har du eller ditt barn slutat i Scouterna? Meddela det snarast till avdelningen.

Din avanmälan stoppar utskick av fakturan för medlemsavgift samt påminnelser och plockar bort dig från våra e-postlistor. Dessutom kan vi snabbare erbjuda en plats åt de som väntar när vi har kö.

Avdelningar