Personuppgifter

Vi behöver vissa personuppgifter om dig för att kunna ge dig en trygg, säker och praktisk upplevelse på våra möten, hajker, läger och andra arrangemang.

Medlems- och hälsodeklaration

I samband med terminsstart eller annat tillfälle då du börjar som scout i kåren ska blanketten ”Medlems- och hälsodeklaration” fyllas i och lämnas till ansvarig avdelningsledare. På blanketten finns mer information hur kåren hanterar de olika uppgifterna.

Blanketten kan laddas ner som pdf: Medlems- och hälsodeklaration blankett.

Hantering av personuppgifter

Tegs scoutkår registrerar medlemmars personuppgifter i Scouternas gemensamma medlemsregister Scoutnet. Detta är ett krav för att kunna ingå medlemskap i Scouterna. Läs mer om Scoutnet på Scouternas hemsida.

Kåren registrerar också uppgifter på Umeå kommun för att kunna få aktivitetsstöd. Läs mer personuppgiftshanteringen på Umeå kommun.

Hantering av anmälningar till arrangemang

När du anmäler dig till ett av kårens arrangemang får de ledare som följer med dig ta del av dina uppgifter. När du deltar i ett arrangemang som inte arrangeras av kåren kan särskilda regler gälla, t.ex. kan ytterligare uppgifter behöva samlas in och delas med arrangemangsansvarig. Du kan alltid fråga din scoutledare om du undrar vad som gäller för en specifik hajk eller läger.

Cookies

Scouterna och scoutkårens webbplatser använder cookies.

Onlinepublicering på hemsida

Tegs scoutkår uppdaterar regelbundet sin hemsida med berättelser, bilder och videofilmer ifrån verksamheten. Vi har valt att på blanketten för medlems- och hälsodeklaration be om samtycke för publicering. Om du ångrar dig och inte ger ditt samtycke till onlinepublicering kontakta din ledare och ange om möjligt vilka webbsidor det gäller.

Mer information

I nedanstående fil finns mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftshantering inom Tegs scoutkår

Om du har frågor om kårens personuppgiftshantering eller önskar utdrag av registrerade uppgifter, kontakta din ledare eller vår kårordförande.