Om kåren

Tegs scoutkår bildades 1957, som en avknoppning av Umeå scoutkår. Kåren har sin verksamhet söder om älven i Umeå. Tegs scoutkår tillhör riksorganisationen Scouterna och Västerbotten-Ångermanlands scoutdistrikt.

Kåren var fram till 2012 en del av Svenska Scoutförbundet. Från och med 1 januari 2012 ingår Svenska Scoutförbundet i riksorganisationen Scouterna.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 4 avdelningar som där man går från spårar- till utmanarscout.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta scouter. I patrullen får scouterna träna på samarbete och ledarskap tillsammans med andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan. Vi har ingen egen scoutlokal utan är ute för de mesta. De yngsta avdelningarna, spårarna och upptäckarna, träffas oftast i skogen vid Elofssonhallen i Röbäck. Vi har ett förråd med vår gemensamma utrustning vid Tegs byagård på Långgatan 26.