Kårstyrelsen

Kåren har en vald styrelse som träffas några gånger under terminen. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin.

I kårstyrelsen sitter också bl.a. avdelningsledare. Kontakta gärna din avdelningsledare eller kårordförande om det är något du vill att kårstyrelsen ska diskutera eller om du vill delta i kårstyrelsens arbete för en bra fritid för våra barn och ungdomar. Vilka som sitter i styrelsen kan du se längre ned på sidan.

Kårstyrelsens sammanträden

När kårstyrelsen sammanträder kan du se i kalendern.

Styrelsen når du enklast genom att skicka mail till styrelse@tegsscoutkar.se.

Styrelse

Viktor Lindström

Vice kårordförande / Ledare utmanarna

Filip Hohenthal

Sekreterare / Avdelningsledare Äventyrarna

Kerstin ”Kärran” Helmsjö

Medlemsregistrerare / Postmottagare

Oskar Edvall

Styrelseledamot / Utmanare

Malin Berggren

Styrelseledamot / Ledare spårarna

Per Hänström

Suppleant

Revisor

Gullan Vängbo

Revisorssupplent

Fredrik Granberg

Revisor

Valberedning

Hedvig Loeb

Valberedning / Ledare äventyrarna

Michael Bull

Valberedning / Ledare spårarna