Vi behöver dig!

En ideell verksamhet

Tegs scoutkår är en helt ideell verksamhet som går ut på att ge barn och unga en meningsfull fritid med hjälp av friluftsliv.
För att bedriva vår verksamhet är vi i ständigt behov av fler engagerade till vår kår.
Det är tre stora uppgifter som kåren måste hålla koll på för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet vidare:

Punktinsatser

Föra att kunna genomföra möten, hajker, läger och andra aktiviteter ber vi alla scouter med föräldrar om hjälp vid vissa tillfällen. Det är jätteviktigt för oss och vår verksamhet att vi får denna hjälp.

Ledare

För att vi skall kunna bedriva vår verksamhet behöver vi ha ledare i varje åldersgrupp. Kåren har som rekommendation att det skall finnas minst två ledare per grupp på plats för säkerhet. Som ledare får man möjlighet att se barn och unga utvecklas som individer och i grupp. Man får möjligheten att lära scouterna praktiska och sociala färdigheter som gör unga redo för livet.

Scouterna centralt har mycket bra material och stöd för ledare, det finns ledarutbildningar, idébanker och så vidare för att arbetet som ledare skall vara enkelt och roligt.

Känner du att du vill hjälpa till som ledare eller med någonting speciellt som just du är bra på så tveka inte att kontakta oss.

Rinkabyfältet

Tre saker du inte behöver kunna för att bli scoutledare