Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför.

Medlemsavgiften i vår kår är 400 kronor per termin och då ingår bland annat tidningen Scout och medlemsförsäkring.

Medlemsavgiften kommer som en faktura från Scouternas Riksorganisation, någon månad in på terminen. Betalningen av denna bekräftar ditt medlemskap.  Prata med din ledare om du inte fått någon faktura.

För en del arrangemang, bland annat hajker och läger, behöver vi ofta ta ut ett självkostnadspris. T.ex. brukar en hajk (övernattning 1-2 nätter) normalt kosta 100-200 kronor.

När du betalar din medlemsavgift blir du också medlem i Västerbotten-Ångermanlands scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Scouternas stödfond

Syftet med Scouternas stödfond är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på.

Genom ekonomiska eller materiella bidrag bidrar stödfonden till att undanröja de hinder som finns att fullt ut delta i lokal scoutverksamhet. Det kan till exempel vara hinder som otillräcklig utrustning eller svårighet att betala deltagaravgifter, medlemsavgifter eller resor.

Läs mer om Scouternas stödfond på Scoutservice