Gemensamma arrangemang

Att åka på läger med sin patrull eller avdelning är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. Varje avdelning i vår kår åker på en hajk (helgläger) varje termin. På sommaren brukar vi åka på minst ett större läger tillsammans med andra kårer.

Hajker och läger

Varje år finns det mängder av kurser, seminarier och friluftsarrangemang – både i Sverige och utomlands – som ska locka till inspiration, vara en plats där man träffar nya människor, utbyter idéer och bygger nätverk.

Läs mer om hur du seglar med förbundets fartyg Biscaya, tar med familjen till förbundets fjällstation på Mullfjället i Duved, får nya kompisar under en Blå hajk vandring eller utmanar dig själv i Explorer Belt samtidigt som du lär känna ett land och dess kultur.

Scouternas gemensamma arrangemang i Sverige och utomlands

Utbildning inom scouterna

Scoutledarna och de äldre scouterna i kåren erbjuds regelbundet olika utbildningar som arrangeras av distriktet. Som medlem i scouterna har du unika möjligheter till utbildning. Scouterna har hållit kurser i närmare 100 år. Vi har gett hundratusentals barn, ungdomar och vuxna teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter, inte minst hur man leder sig själv och andra.

SCOUTERNAS UTBILDNINGAR

Scouternas folkhögskola

Lust att ge dig iväg?

Prata med avdelningsledarna om du har idéer för hajk eller läger i kåren. Kårens hajker, läger och andra arrangemang och utbildningar publiceras fortlöpande i kalendern här på hemsidan.

Du kan också följa länkarna på denna sida och läsa mer om olika arrangemang i Sverige och utomlands. Några kan du anmäla dig själv till andra åker man på tillsammans med ledare och scoutkompisar i kåren.