Dagen dör

Dagen dör

skymning rår, över skog, över berg, över hav.

Allt är ro

vila trygg,

Du är när.