Det är alltid något på gång i kåren. Länkar till avdelningarnas terminsprogram finns på startsidan.

Om du är nyfiken på vad vi gjort kan du gå bakåt i kalendariet och se en del av vad vi gjort. Av utrymmesskäl raderas eller återanvänds bl.a. sidor med återkommande aktiviteter. Bilder från läger m.m. hittar du i listen längst upp till höger.