Här får du som scoutledare tips på aktiviteter du kan genomföra med dina scouter. Här har vi också samlat lite material för planering av hajker och läger.

Leda Scouting

Scouternas webbsidor med åldersanpassat ledarmaterial finns här: Leda scouterna>>

Aktivitetsbanken

I den digitala aktivitetsbanken kan du hitta massor av aktiviteter för just din åldersgrupp och ditt tema för mötet. Du kan också själv skicka in egna aktiviteter. Aktivitetsbanken ägs och drivs av Scouterna.

Länk till Aktivitetsbanken>>

Förslag till Stegringsmall>> från distriktet 2005

Läs åldersgruppernas programböcker>> Genom att låta din avdelning gå en studiecirkel hos sensus kan du få böcker till alla scouterna gratis.

Scouternas färdiga terminsprogram>> med förslag på aktiviteter för de olika åldersgrupperna.

Hajk och läger

Förutom att hitta på roliga aktiviteter som bygger på ett intressant tema behöver du som scoutledare också ha koll på budget, lägerplats och mat. Hör med någon av kårerna i distriktet om ni kan ha hajk/läger tillsammans. Kanske far ni på ett större läger lite längre bort. Inspirera också de äldre scouterna att åka på egna äventyr tillsammans med scouterna. Mer information finns på kårens sajt under fliken För scouter.

Lägerplatser i Sverige>>

Länk till Scouternas tips på scoutläger>>

Längst ner på denna sida finns pdf-filer för hajkbudget och larmlista för läger.

Alla dessa dagar

Scouterna har 3 högtidsdagar:

Thinking Day 22 februari>>

St Georgsdagen 24 april>>

Scouternas fredsdag 21 september>>

Förutom alla nationers nationaldagar finns det många andra mer eller mindre kända dagar t.ex. samernas nationaldag (6/2), teckenspråkets dag (14/5), fettisdag, alla hjärtans dag (14/2). Känner du för att fira med dina scouter eller knyta ihop aktivieten med en dag som infaller under veckan?

Årets dagar>> Nordiska museet berättar om årets högtider, helgdagar, traditioner, seder och bruk – när, hur och varför?

Ord i almanackan>> från språkrådet ger språkliga förklaringar till högtider och andra händelser under året.

Chiffer och Spårtecken

Chiffer>> i aktivitetsbanken

Chiffergenerator>> välj chiffer och få chiffertexten!

Spårtecken>> för scoutspår (ej djurspår)

Eldning

Scoutaktivitet eldning>>

Eldning och allemansrätt>> gratis broschyrer att beställa och ladda ner som pdf.

Knopar

Wikipedia om knopar>> med bl.a. knophistoria och om skillnaden på knop och stek.

Kännet´s Knut-lexikon>> med mycket information om knopar.

Natur, miljö, samhällsengagemang och friluftsliv

Friluftsliv = vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Ungafakta.se>>  med information om det mesta, pysseltips och länkar.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik>>, info om det mesta inom temat natur och länkar till massor av natursidor.

Globala målen>> Information om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Miljömålen>>, Miljömålsportalen med information om Sveriges 16 miljömål för att lösa miljöproblemen och inte lämna över dem till nästa generation.

Världskoll>> koll på läget i världen. Vem skulle jag vara i ett annat land?

Samhällsengagemang>> Scouternas engagemang i samhällsfrågor och hur kåren kan arbeta med samhällsengagemang.

Information om friluftsliv>> från Svenskt Friluftsliv.

Fakta om nedskräpning och återvinning>> från Håll Sverige rent. Tips på aktiviteter, roliga fakta m.m. Finns också anmimerade filmer om skräpplockning och affischer.

Allemansrätten>> Naturvårdsverkets information ordnad efter typ av aktivitet. Här finns också frågor till tipsrunda och facit. Du kan beställa broschyrer gratis från Naturvårdsverket om allemansrätten. Mer om allemansrätten på Håll Sverige Rents hemsida med filmer, frågesport, frilufts- och idrottskändisar i kampanjen Var rädd om din arena och informationsmaterial som pdf.

Fridlysta växter och djur>> Naturvårdsverket har gratis broschyr om fridlysta arter i Sverige. Den går också att hämta hos t.ex. Länsstyrelsen.

Myller av liv>>, en sajt med mycket information och övningar på temat biologisk mångfald i olika naturtyper.

Ut i naturen>> finsk sida med diverse fakta och tips om friluftsliv t.ex. matlagning, säkerhet, utrustning, orientering, eldning.

Den virtuella floran>>, sök information om en växt.

De 5 stora>>, aktuell information om våra rovdjur inkl. barnsidorna Rovdjursskolan>>

Aktuell stjärnkarta>>

Himlakroppar och astrokalender med vad du kan se nu>> 

Stjärnbildernas sagor>>

Orientering

Så funkar orientering>> på Orienteringförbundets sajt om kartor, karttecken (går också ladda ner som pdf), hur man tar ut kompassriktningen m.m.

Om scouting

”If it isn’t fun, it isn’t scouting”

Lord Baden-Powell

The scouting dictionary>> Scoutlexikon med scoutord på olika språk.

Läs BP:s bok Scouting for boys>>, på engelska

40 bra scoutord att kunna.

Scoutlag, valspråk och scoutsången

Scoutlag, löfte, valspråk och scouthälsning>>

Scoutsången Längst ner på denna sida finns pdf-filer med text, noter och körrarrangemang för Scoutsången.

Sjukvård, säkerhet och krisberedskap

Vårdguiden>> om skador och olyckor bl.a. hur du tar hand om små sår, skrubbsår, skavsår, skärsår, brännskada, stoppar större blödningar.

Stabilt sidoläge>> läs under rubriken Vård och behandling där det också finns bilder.

Hjärt och lungräddning>> kan övas på dockor. Kontakta t.ex. röda korset eller livräddningssällskapet.

Issäkerhet>> bra sida om vett på issäkerhet!

Bad, båt och isvett>>

Din säkerhet>> Tips hur du kan förebygga olyckor i hemmet, naturen och på fritiden från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Krisberedskap>> Information om vad som bör finnas i krislådan för att klara vatten, värme, mat och kunna få information. Youtube filmer med armbryterskan Heidi Andersson finns här>>

 

[bifogade-filer]