Det finns mycket att tänka på för ledare och kårstyrelse. Här har vi samlat länkar som kan underlätta administrationen. Här kan du också ladda ner vägledningar från Scouterna hur du utvecklar kårens verksamhet, ekonomi och organisation.

Scouternas vägledningar>> och styrdokument>>

Mallar och typsnitt>>  Word-mallar för t.ex. protokoll och inbjudningar, Powerpoint-mallar för presentationer.

Kårekonomi på Scouternas sajt>> med information om satsbidrag, medlemsavgifter och fonder.

Scouternas organisation>> från kåren till världsorganisationerna WOSM och WAGGGS.

Scouternas stadgar>> beslutade vid Scouternas stämma 2014.