Ett spännande och roligt återkommande inslag i scoutåret är Silvertävlingarna. Här kämpar scouterna med sina kunskaper.