Vår hantering av Coronaviruset, COVID-19

11 mars, 2020 av Simon Lundgren

Uppdatering 2021-08-23, 11.40

”Vi på Scouterna håller kontinuerlig koll på smittläget och rekommendationer från olika myndigheter. Regeringen ser fortfarande att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, är viktiga och bör inte stängas ner. Det är viktigt för ungas hälsa och välmående att verksamheten fortsätter. Dock är vår rekommendation att hela tiden aktivt följa de regionala rekommendationerna och särskilt hur skolorna agerar i närområdet.”

Vi i Tegs scoutkår värnar om möjligheten för barn och unga att kunna delta i vår verksamhet och det är viktigt att vi alla tar ansvar för att förhindra smittspridning.
Vi håller avstånd, vi stannar hemma vid symtom, vi träffas utomhus i så stor utsträckning som möjligt och vi har samlingar under ordnade former. Att tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion är också viktigt.

I händelse av ökad smittspridning kan det hända att vi måste ställa in aktiviteter och arrangemang med kort varsel. Information kommer då att komma ut via mail och läggas ut på vår hemsida.


Uppdatering 2021-03-08, 20.50

Vårterminen har nu varit igång i några veckor för våra olika avdelningar och vi har till stora delar gått över till att träffas fysiskt utomhus igen. Verksamheten har anpassats för att vi ska kunna hålla avstånd. 

Tegs scoutkår följer noga situationen och rekommendationerna i Region Västerbotten och Umeå kommun, speciellt hur det ser ut i de skolor vi har scouter från. Vi följer också rekommendationerna från Scouterna centralt. 

Respektive avdelning gör inför varje möte en bedömning om det går att genomföra mötet på det sätt som var tänkt eller om ytterligare anpassning behövs av aktiviteterna, eller om mötet istället ska genomföras digitalt. I värsta fall kan möten behöva ställas in. Varje avdelning gör sin bedömning, det kan alltså betyda att olika avdelningar agerar olika utifrån deras situation. 

Avdelningarna kan därför behöva ta beslut om att göra ändringar i planeringen med kort varsel. Information om ändringar i planeringen kommer i första hand skickas ut via mail. Det är därför viktigt att läsa mail om det skett några ändringar kort inpå själva mötena. 

Det är också viktigt att bara komma till scoutmötena om man känner sig helt frisk. Känner man att man har det minsta lilla sjukdomssymptom så ska man stanna hemma. Man ska också stanna också hemma om någon i familjen väntar på provsvar eller har bekräftad smitta.

Blir man sjuk i anknytning till ett möte får man jättegärna höra av sig till sina avdelningsledare så att de kan agera om det skulle behövas. Vi kommer att hantera den information vi får om eventuell smitta med största försiktighet och inte sprida vidare någon information utan uttryckligt medgivande. 

De flesta avdelningar har tagit beslut om att inte ta in några nya scouter under våren och under rådande omständigheter. 

Scouter, var försiktiga, visa hänsyn och håll avstånd!

SCOUTERNAS HANTERING AV CORONAVIRUSET HITTAR DU HÄR

Regionens nya rekommendationer om Coronaviruset


Uppdatering 2020-11-14, 11.50

Som du säkert redan vet så har även Västerbotten fått skärpta råd kring Covid-19. Precis som i många andra regioner har vi en kraftigt ökad smittspridning. Nu måste vi alla hjälpas åt att minska den! 

För många av oss är Scouterna en viktig del av vardagen utanför skola och jobb. Vi träffas, vi är ute, vi lär oss nya saker, vi är på äventyr. Framförallt lär vi oss att ta ansvar för oss själva och andra och att vara schyssta kompisar.

Umeå och Tegs scoutkårer har därför tagit ett gemensamt beslut om att fortsätta med vår verksamhet, i ett nytt format: Vi ställer om, inte in!

Terminens sista möten kommer att hållas digitalt, i möjligaste mån. Det kan dock hända att vissa aktiviteter ställs in. Digitala scoutmöten blir nytt för oss alla. Vi gör det enligt scoutmetoden; vi provar, vi vågar misslyckas och vi provar igen. Vi lär av varandra och vi hjälps åt att göra vårt bästa!

Dina ledare kommer att skicka ut mer information så fort de har hunnit planera om, så kom ihåg att kolla din mail (det kan även vara bra att titta i spam-foldern ibland). 

Föräldrar: Vi kommer att behöva er hjälp för att få allt att fungera. Vi hoppas att ni kan hjälpa era barn och ungdomar att koppla upp sig, vara med på mötena om det behövs och kanske delta med dem i olika uppgifter de kan få att göra under och mellan mötena.

Vill du läsa mer om scouternas och regionens råd och rekommendationer kring Corona så skickar vi med några länkar nedan.

Tora Breitholtz och Maria Vängbo
Ordförande i Umeå respektive Tegs scoutkår

SCOUTERNAS HANTERING AV CORONAVIRUSET HITTAR DU HÄR
REGIONENS INFORMATION OM CORONAVIRUSET HITTAR DU HÄR
PÅ 1177 HITTAR DU DE SKÄRPTA ALLMÄNNA RÅDEN SOM GÄLLER FÖR VÄSTERBOTTENUppdatering 2020-04-06, 15.30

Igår tog Tegs kårstyrelse beslut om att vi återupptar scoutverksamheten efter påsklovet. Vi har alla våra möten utomhus, vi har inga fysiska aktiviteter och om man är sjuk stannar man hemma. Som ni kanske läst i Scouternas utskick så är vår verksamhet viktig och därför ser vi det som att vi kan återuppta våra möten. Finns det scouter som är oroliga och inte vill delta så är det fullt förståeligt.

Detta gäller tills ny information kommer. Det kan komma nya riktlinjer när som helst. Mer information kommer att komma direkt från er avdelningsledare. Om ni har några frågor kan ni kontakta oss genom att mejla till er avdelningsledare eller skicka ett mejl till kontakt@tegsscoutkar.seUppdatering 2020-03-22, 22.45

Tegs scoutkår har tillsammans med Umeå scoutkår valt att pausa vår verksamhet från och med 22/3-2020. Vi pausar verksamheten fram till den 20/4-2020. Tegs scoutkårsstyrelse följer händelseutvecklingen för viruset löpande och mer information kan komma att skickas ut. Vi ber er ta hand om varandra och hjälpa dina nära så hoppas vi att vi syns efter påsklovet.Uppdatering 2020-03-11, 11.50

Scouterna har fått frågor angående spridningen av det nya corona-viruset Covid-19. På följande sätt hanterar Scouterna centralt det nya viruset.

Scouterna följer på nationellt plan utvecklingen noga via Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Vi uppmanar scoutkårer att också göra det, vid till exempel möten och läger. Dessa råd inkluderar bland annat att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra. Enligt Folkhälsomyndigheten uppmanas alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

LÄS MER HÄR

För närvarande ser vi ingen anledning att ställa in scoutarrangemang eller liknande. Detta då Folkhälsomyndigheten inte ser någon anledning att ställa in några större evenemang.

Ska du resa i scoutsammanhang uppmanar vi till att följa Utrikesdepartementets (UD:s) reserekommendationer. DE HITTAR NI HÄR

Eftersom Folkhälsomyndighetens råd kan komma att förändras, kan det även bli så att vårt agerande kan komma att ändras.
Vi uppdaterar informationen på Scoutnytt om något skulle komma att ändras: http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/

Läs mer om hur du kan prata med barn om katastrofer, något som kan vara ett stöd även i den här situationen:
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/prata-om-
tragedier-och-katastrofer/