Information om Umeås friluftsliv

23 april, 2014 av Simon Lundgren

scout springer

Umeå kommun genomför en undersökning för att se på vilket sätt medborgarna vill få  information om friluftslivet.

Hjälp kommunen att anpassa sina insatser efter dina behov och önskemål genom att svara på en webbaserad enkät med frågor om aktiviteter och informationsvanor kopplade  till friluftsliv. Enkäten tar cirka fem minuter att fylla i och alla som  medverkar är anonyma. Här hittar du enkäten>>

 

På Umeå kommuns sajt finns mer information om enkäten>>