Kårstämman 2015

19 februari, 2015 av Simon Lundgren

Ålderstrappan

Spårarscouterna räknade att vi var 65 stycken som samlats för årets kårstämma 16 februari i Linneaskolans matsal i Röbäck. Kåren har nu scouter i alla åldrar från Spårare till Rover.

Scouter från alla avdelningar deltog och fick lära sig mer om hur en scoutkår fungerar. Tillsammans gick vi igenom kårens budget. Det var många kolor som gått till bussar, tält och läger men vi har pengar så vi kan fortsätta med scouting. Vi mindes vad vi gjorde i fjol i verksamhetsberättelsen och bestämde vad vi ska göra i år i verksamhetsplanen.

Vi bestämde också vilka som ska sitta i kårens styrelse, som håller koll på kårens verksamhet under året. Några fick också andra uppdrag i kåren t.ex. sköta kårens ekonomi och vår gemensamma utrustning samt uppdatera denna sajt på internet. Efteråt bjöds det på fika, bildspel och lite lekar.

Tack alla ni som kom till kårstämman och ett särskilt tack till de scouter som hjälpte till under stämman. Ert engagemang inspirerar oss ledare att fortsätta.

Protokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Alla handlingar från stämman går att ladda ner som pdf här>>