Scouternas fredsdag för människor på flykt

20 september, 2015 av Simon Lundgren

Den 21 september varje år är scouternas fredsdag. 21 september är också den dag vi sätter vi på oss scoutskjortan eller scouttröjan och visar omvärlden att vi är 100 % scout i vardagen. 

Den 21 september är också FN:s officiella fredsdag och firas samma dag som generalförsamlingen har sitt första sammanträde för säsongen.

Sträck ut en hand på fredsdagen

På Scouternas fredsdag den 21 september 2015 uppmanar vi alla scouter att sträcka ut en hand till de som behöver en hand att hålla i, och att gå från ord till handling.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” Så lyder den första punkten i Förenta Nationernas universella deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men orden måste bli mer än bara ord. Nu uppmanar vi alla scouter att sträcka ut en hand till de som behöver en hand att hålla i, och att gå från ord till handling.

Läs mer om scouternas arbete för fred>>

100 % scout

Vi är många och vi är stolta, vi är lika men ändå olika. Målet med dagen 100% scout är att synliggöra Scouterna i samhället, att visa att vi finns överallt och att vi är en del av den globala fredsrörelsen. För att delta i 100 % tar du på dig scoutdräkten i din vardag och visar vänner, bekanta, kollegor och främlingar på stan att du är en stolt scout – 100% scout!

Skänk pengar till människor på flykt

Om du har möjlighet kan du genom Scouterna skänka pengar till Röda korsets arbete för människor på flykt>>

Alla skänkta pengar går direkt till Röda Korset. Eventuella kostnader för att sprida kampanjen, t.ex. domännamn och twibbon har betalats av initiativtagaren med helt privata pengar.

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något!