Protokoll från Kårstyrelsens sammanträden hittar du på respektive år till vänster.

Kontaktuppgifter till ledamöter i kårstyrelsen finns här>>