Protokoll från kårstyrelsens sammanträden 2016:

[bifogade-filer]