Protokoll från kårstyrelsens sammanträden 2017:

[bifogade-filer]